Mittepurustav kontroll

Mittepurustava kontrolli laboratoorium kontrollib surveanumaid, katlaid, auru- ja kuuma vee torusid, gaasitorusid ja -seadmeid, kraane, laevu, vastutavaid ehituskonstruktsioone ja muid seadmeid metalli ja keevisühenduste kvaliteedi osas mittepurustava kontrolli meetoditega. Dolphin OÜ osutab järgmisi teenuseid:

  • Pöörisvoolu meetod (ET) — tugineb kontrollitavas objektis indutseeritud pöörisvoolu muunduri elektrivälja ja pöörisvoolu elektromagnetvälja vastastikuse mõju analüüsile;
  • Ultrahelimeetod (UT) — tugineb kontrollitavas objektis tekitatavate või tekkivate helilainete parameetrite registreerimisele. Kasutatakse ultraheli vahemiku helilaineid;
  • Läbitungivate ainetega (PT) — tugineb ainete tungimisele kontrollitava objekti defekti õõnsustesse;
  • Visuaalne meetod (VT);

Mittepurustava kontrolli tööstuses kasutamise eesmärk on ohtlike defektide kindel väljaselgitamine. Seepärast otsustatakse konkreetsete mittepurustava kontrolli meetodite valik lähtuvalt sellise praagi avastamise tõhususest. Praktikas kasutatakse kõige enam ultrahelikontrolli, kuna see on äärmiselt tundlik, mobiilne ja ökoloogiline. 

Sõltuvalt püstitatud ülesannetest kasutatakse ka teisi kontrollimeetodeid. Terviklikum mittepurustav kontroll teostatakse mitmesuguste meetodite kombinatsioonina.