Jääkpaksuse mõõtmine

Vastavalt klassifikatsiooniühingute reeglitele läbivad kõik laevad perioodiliselt korpuse konstruktsioonide ülevaatuse (iga-aastane, vahepealne, korraline, erakorraline) eesmärgiga teha kindlaks korpuse tehniline seisukord. Ülevaatuse käigus viiakse läbi korpuse vigade otsing, et selgitada välja korpuse konstruktsioonide kulumine, jääkdeformatsioonide ja korpuse konstruktsioonide muude defektide ilmnemine. Avastatud defektide suuruse parameetrite vastavate normatiivsete väärtustega kõrvutamise tulemustest lähtuvalt tehakse otsus remondi vajalikkuse kohta. 

Korpuse konstruktsioonide jääkpaksuse mõõtmised teostatakse ultraheliga paksuse määramise meetodiga. Kõnealune metoodika tugineb ultrahelivõngete elektromagnetilis-akustilise saatmise ja vastuvõtu meetodile, mis lubab sõltuvalt kiirusest ja ajast, mis ultrahelisignaalidel materjali läbimiseks kulub, määrata suure täpsusega mõõdetava objekti paksuse, kahjustamata seda mingil moel. 

Korpuse konstruktsioonide vigade otsing jääkpaksuse mõõtmise kaudu annab remondieelsel perioodil võimaluse määrata eelseisvat metalli asendamise mahtu, lühendades seeläbi laeva remondiaega dokis ja hoides kokku tellija vahendeid. Tööde põhietapid:

  • Koosoleku läbiviimine, kus osalevad klassifikatsiooniühingu inspektor, kes vaatab laeva üle, paksuste mõõtmise teostaja ja laevaomaniku esindajad, et kooskõlastada vajalikke korralduslikke küsimusi, tööde mahtu ja nõuetekohase turvalisuse küsimusi.
  • Korpuse ja selle elementide visuaalne ülevaatus, defektide ja mõõtmiste läbiviimise kohtade välja selgitamine.
  • Jääkpaksuste, välja selgitatud deformatsioonide parameetrite ja korpuse konstruktsioonide muude defektide mõõtmiste läbiviimine.
  • Avastatud defektide parameetrite mõõdetud väärtuste kõrvutamine vastavate normatiivsete väärtustega, remondisoovituste välja töötamine.
  • Aruande koostamine ja selle kooskõlastamine järelevalvet teostava klassifikatsiooniühingu inspektoriga.

Dolphin OÜ kasutab eranditult niisuguste ettevõtete tänapäevaseid seadmeid nagu General Electric, Sygnus, SIUI jt.